Mức xử phạt tội vu khống. Vu khống người khác phải chịu trách nhiệm gì

Mức xử phạt tội vu khống. Vu khống người khác phải chịu trách nhiệm gì
Britons are never more comfortable than when talking about the weather.John Smith, Flickr.

Trong bài viết này, Pháp Luật xin trích dẫn một tình huống hỏi đáp của khách hàng. Tình huống này liên quan đến hành vi vu khống người khác. Cụ thể là mức xử phạt tội vu khống và vu khống người khác phải chịu trách nhiệm gì ?

Trong bài viết này, Pháp Luật 24h xin trích dẫn một tình huống hỏi đáp của khách hàng. Tình huống này liên quan đến hành vi vu khống người khác. Cụ thể là mức xử phạt tội vu khống và vu khống người khác phải chịu trách nhiệm gì ?
Mời khách hàng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:
I – CÂU HỎI CỦA ANH “LÊ VĂN BÌNH” VỀ MỨC XỬ PHẠT TỘI VU KHỐNG.
Ngày 16/8/202, anh Lê Văn Bình có liên hệ với Pháp Luật 24h  qua tổng đài tư vấn 1900.088.800 để xin tư vấn về mức xử phạt tội vu khống. Chúng tôi xin trích đăng lại toàn bộ phần câu hỏi và phần trả lời của luật sư về trường hợp của anh Bình như sau:
1. Câu hỏi của anh Bình về mức xử phạt tội vu khống.
2. Phần trả lời của Luật sư với câu hỏi về mức xử phạt tội vu khống
II – CÂU HỎI CỦA CHỊ ĐẶNG THỊ NGA  VÀ PHẦN TRẢ LỜI CỦA LUẬT SƯ VỀ VIỆC VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ ?
1. Câu hỏi của chị Đặng thị Nga về nội dung vu khống người khác phải chịu trách nhiệm gì ?
2. Phần trả lời của luật sư về vu khống người khác phải chịu trách nhiệm gì ?
Hãy cùng tìm hiểu về mức xử phạt tội vu khống bịa đặt. Luật vu khống người khác theo quy định pháp luật.
Trước tiên, cần hiểu vu khống là gì ?
Người nào thực hiện một trong các hành vi dưới đây thì được cho là đang vu khống người khác:
 1. Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật. Mục đích nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
 2. Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

I- LUẬT VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Pháp luật được xây dựng nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Mục đích cuối cùng cũng hướng tới việc bảo vệ uy tín, danh dự, quyền lợi chính đáng của con người – chủ thể của xã hội.

Hành vi vu khống người khác là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến:

 • Nhân phẩm, danh dự người khác;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
  Luật vu khống người khác theo quy định pháp luật hiện hành

  Luật vu khống người khác theo quy định pháp luật hiện hành

Đây là những khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ.

 1. Thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người được hiến pháp bảo vệ:

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Mọi người được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Đây là nội dung đã được ghi nhận trong Điều 20 – Hiến pháp 2013.

Thể chế hóa quy định của Hiến pháp, Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín như sau:

 •  Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
 • Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.
 • Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
 • Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
 • Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.
 • Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

II – MỨC XỬ PHẠT TỘI VU KHỐNG BỊA ĐẶT

Mức xử phạt tội vu khống

Mức xử phạt tội vu khống

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos