Ngoại tình có vi phạm luật hôn nhân gia đình ?

Ngoại tình có vi phạm luật hôn nhân gia đình ?
After countless leaks and endless rumours, it has now been officially unveiled.Erin Doe, Unsplash.

Maecenas mauris elementum, est morbi interdum cursus at elite imperdiet libero. Proin odios dapibus integer an nulla augue pharetra cursus.

I. Ngoại tình là gì?

1, Thực trạng về quan hệ ngoại tình hiện nay

2, Ngoại tình ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo vệ?

II. Ngoại tình có vi phạm luật hôn nhân gia đình không?

III. Hành vi ngoại tình bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

1, Xử phạt hành chính

2, Trách nhiệm hình sự

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos